Dåtidens historia för yttrandefrihet och tryckfrihet

Dåtidens historia för yttrandefrihet och tryckfrihet

Tryckfrihetslagen är den äldsta grundlagen, den infördes som grundlag år 1766 och är en av grundpelarna för demokratin. Tryckfrihetslagen har vuxit fram tillsammans med yttrandefriheten där människor kunde fritt uttrycka sina åsikter, men även ge ut böcker. Under medeltiden var det väldigt strikt med just tryckfriheten, författarna kunde inte själva […]

Vad är tryckfrihet?

Vad är tryckfrihet?

Tryckfrihet syftar på rätten att trycka och sprida information och uppfattningar i olika texter, som exempelvis via böcker, internet, tidningar, radio eller flygblad. Det betyder att alla individer ska kunna få publicera alster i landet utan att någon typ av förhandsgranskning eller övervakning sker. Tryckfriheten är stadgad i tryckfrihetsförordningen, liknande […]