Går det att uttrycka sig rätt vid en delgivning?

Det är vanligt i företagsvärlden att dokument och handlingar behöver skickas ut till andra företag eller privatpersoner. I vissa fall behöver handlingar skickas ut på ett officiellt sätt. Det kallas delgivning. Då det många gånger berör känslig information är det bra att gå försiktigt fram. Även om vi har yttrandefrihet bör det göras på ett sätt som är korrekt och inte kränker mottagaren.

Delgivning

En delgivning innebär att kunden får en officiell handling, vilken måste tas emot av en person med behörighet för att hantera denna handling. Det måste även dokumenteras att handlingen faktiskt mottagits, och av vem.

Delgivningsföretag

För att undvika att ett företag måste lägga tid på dels delgivningen, och dels oroa sig för att allt går korrekt till kan de vända sig till ett företag som hanterar det åt dem. Då kan de med fördel välja ett företag som har stor erfarenhet av delgivning, så de kan vara säkra på att allt går rätt till. Intrum är ett sådant bolag och är auktoriserade av Stockholms länsstyrelse. Där är personalen utbildade för att kunna uttrycka det som behövs, men på ett korrekt och diskret sätt. Det ger ett företag utrymmet att få fram information utan att känna sig begränsade av hur de borde uttrycka och vilket språk de behöver använda.