Kroppsspråkets betydelse

Kroppen ger uttryck för en hel del, bland annat känslor och attityder. Det är bra att vara medveten om vad du sänder ut för signaler med din kropp. Du kan även uttrycka dig och tala ett tydligt språk med hjälp av hur du ser ut och hur du klär dig. Det är viktigt att du gör medvetna val om du vill uttrycka dig på ett speciellt sätt. För att uttrycka självsäkerhet och mod måste du gilla din kropp. Om du inte gör det ska du genast ta reda på vad som står i vägen för det. En del blir hjälpta av att exempelvis göra en bröstoperation. Kolla in Motiva JOY som är en förbättrad bröstförstoringsupplevelse och som inkluderar de senaste implantaten. Motiva JOY kan vara det du behöver för att kunna framträda på ett självsäkert men samtidigt ödmjukt sätt. Kontakta Motiva redan nu för att få reda på vad de kan göra för att du ska få dina drömbröst.

Varje person har sitt eget kroppsspråk

Kroppsspråk kan understödja ord men även förstärka innebörden av dem. Kroppen kan även skicka ut ett motstridigt budskap. Det du säger stämmer inte överens med det kroppen säger, kroppsspråk måste alltid ses i sin kontext. Varje person har ett eget kroppsspråk och en bra tumregel är att du ska försöka vara så naturlig som möjligt och låta din personlighet synas. Det är betydligt enklare att göra det när du gillar din kropp.

Extralingvistiska signaler

Kroppsspråket kallas för extralingvistiska eftersom det ligger utanför själva språket. Vissa extralingvistiska signaler som svettningar och rodnad kan vara svåra att kontrollera. En del extralingvistiska signaler sker helt automatiskt som exempelvis gester.