Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp

Det är få länder där yttrandefriheten är absolut. Sverige är inte ett av dem utan även vi har begränsningar i vad man får och inte får säga. En av de begränsningarna ligger i lagen om hets mot folkgrupp (HMF). Den lagen säger att den som förolämpar en annan person utifrån […]

Är yttrandefriheten skyddad?

Är yttrandefriheten skyddad?

Sverige har ett starkt skydd för yttrandefriheten som omfattar varje medborgares rätt att uttrycka sig i skrift, bild eller tal (eller på annat sätt) via grundlagen och regeringsformen. Inga myndigheter har tillåtelse att i förväg censurera eller pröva medborgares uttalanden som de inte tycker om. Även icke-svenska medborgare åtnjuter samma […]

Fördelar och nackdelar med yttrandefrihet

Fördelar och nackdelar med yttrandefrihet

Demokrati och yttrandefrihet är nära sammanlänkade och kan sägas vara byggstenarna i våra moderna samhällen. Vad påverkar oss i vår yttrandefrihet och vad gör du om du upplever dig utsatt för mobbing och hat? Vilken hjälp finns? I varje demokratiskt samhälle finns alltid personer och grupper som utnyttjar den yttrandefrihet […]

Är Sverige ett land med genuin yttrandefrihet?

Är Sverige ett land med genuin yttrandefrihet?

Enligt de flesta svenskar är yttrandefrihet en av våra mest grundläggande rättigheter. Möjligheten att uttrycka sig och förmedla sina tankar är av oerhörd vikt för i princip alla. Många av oss är därför väldigt stolta över yttrandefriheten vi har i Sverige och upplever att andra länder har långt att gå […]

Yttrandefrihet och språk på nätet

Yttrandefrihet och språk på nätet

Internet har gett oss en möjlighet att göra våra åsikter hörda, oavsett bakgrund eller ekonomi. Idag kan vem som helst med tillgång till internet lyfta upp ett problem för att påverka samhället och omvärlden – aldrig har en vanlig människa haft så mycket makt i sina händer som idag. Men, […]

Yttrandefrihet och språk

Yttrandefrihet och språk

Den som brinner för yttrandefrihet och språk har hittat rätt. Här nedan kommer en beskrivning av hur du på ett mycket bra sätt kan föra fram till andra vad du tycker och tänker i olika ämnen. Här ska vi nämligen beskriva hur du skriver en bra debattartikel. Med en debattartikel […]

Språket på sociala medier

Språket på sociala medier

Har du tänkt på hur folk uttrycker sig på sociala medier? Okej att en del faktiskt har dyslexi och svårt att skriva, men har det verkligen blivit så många som drabbats av dyslexi de senaste åren? Kan det ha ökat explosionsartat? Inte troligt. Något håller på att hända med både […]

Vad tycker du?

Vad tycker du?

Yttrandefrihet är en av grundstenarna i det moderna samhället. Det är av yttersta vikt för en fungerande demokrati att människor vågar prata med varandra och vågar finna sig i att deras åsikter skiljer sig åt. Vi måste få, kunna och våga pröva våra argument tillsammans med varandra. För även om […]

Yttrandefrihet innebär också att stå upp för sina åsikter

Yttrandefrihet innebär också att stå upp för sina åsikter

Den svenska skolan har sedan många år tillbaka tryckt på vikten vid att låta elever tänka fritt. I klassrummen ska diskussionerna vara öppna, fria och kreativa. Det finns en fastslagen läroplan redan i svenskaundervisningen på grundskolan som påtalar sambandet mellan yttrandefrihet och att få tänka fritt. Svenska barn och ungdomar […]

Ledarskap, makt och språk

Ledarskap, makt och språk

Det sägs att kunskap är makt och att språk och kommunikation är dess medium. Den engelska termen LP beskriver mätningen av ens språkliga kraft, ens “Language Power”. Detta innefattar både förmågan u och hur god ens kommunikationsförmåga är, det vill säga ens verbala kapacitet. Du kan till exempel vara professor […]

dutchstartingup