På denna hemsida kommer du att kunna få mer information om vad yttrandefrihet och tryckfrihet innebär, samt hur det används. Alla har någon gång stött på både yttrandefrihet och tryckfrihet, antingen i skolan eller i samhällets olika sammanhang. Vad är det och vad menas med det? Hur används det och vilka intryck har de på samhället? Varför är de så viktiga? Hur kan man se det på samhället? Och många flera frågor som ska bli besvarad här. Både yttrandefrihet och tryckfrihet har stor roll i vårt samhälle, och ses som grunden för en väl fungerande demokrati.

Syftet med hemsidan

Målet med denna sida är att fördjupa era kunskaper i detta ämne och ge en bredare överblick på omvärlden. Man får inte bara en tydlig bild på vad ämnet står för, men även tankar och funderingar som kan utveckla samhället till en annan nivå. Dessutom får du konkreta, bra och väl formulerade exempel på vilka roller både yttrandefrihet och tryckfrihet har med både jämförelser och likheter.

Tryckfrihet och yttrandefrihet

Först ska tryckfrihet presenteras, då den kom först till Sverige. Då skrivs det om vad det innebär och hur det kan användas. Därefter skrivs det om yttrandefrihet och samma principer, vad den innebär och hur den används. Sen ges en överblick på hur dessa ser ut i världen, både i i-länder och u-länder. Detta ger ett bra perspektiv. Slutligen jämför vi de två ämnena med varandra, samtidigt som vi försöker ge väl grundläggande exemplar. Hemsidan kan läsas av alla nyfikna läsare som får mer kunskaper om dessa ämnen.