Är yttrandefriheten skyddad?

Sverige har ett starkt skydd för yttrandefriheten som omfattar varje medborgares rätt att uttrycka sig i skrift, bild eller tal (eller på annat sätt) via grundlagen och regeringsformen. Inga myndigheter har tillåtelse att i förväg censurera eller pröva medborgares uttalanden som de inte tycker om. Även icke-svenska medborgare åtnjuter samma rätt till yttrandefrihet som svenska medborgare när de befinner sig i Sverige . Yttrandefriheten är även del av våra medborgerliga fri- och rättigheter och har ett starkt skydd. Dess syfte är att främja demokratin via ett fritt åsiktsutbyte.

Även i den Europeiska gemenskapen har yttrandefriheten skydd via artikel 11 – yttrandefrihet och informationsfrihet. Denna fri- och rättighet garanterar var och en rätten till både yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Med dessa rättigheter har varje person rätt att både sprida och ta emot uppgifter samt tankar oberoende av (territoriella) gränser eller inblandning från offentliga myndigheter. Givetvis inkluderar detta även att mediernas frihet och mångfald ska respekteras.

Den europeiska artikel 11 motsvaras av artikel 10 i Europakonventionen. Här förtydligas och förklaras rättigheter, ansvar och skyldigheter gällande dessa rättigheter samt eventuella inskränkningar.

Det finns många, både privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som vill nyttja och ta del av yttrandefriheten och göra sin röst samt åsikt hörd. Många kanske nöjer sig med att skriva en insändare eller debattartikel i en lokal tidning då och då men för flertalet gäller det att synas på nätet. Även om det inte behöver kosta något att synas online genom exempelvis sociala medier är det egentligen ganska resultatlöst. För att synas och kunna få resultat behöver du till att börja med skapa en egen webbsida. För att starta en webbsida och kunna nå ut till likasinnade eller kunder kan du komma att behöva ett företagslån. Idag erbjuds massor av olika lån och för att hitta det lån som passar dig och din budget bäst finns www.fakturino.se där för att hjälpa dig. Fakturino kommer, utan kostnad, att jämföra företagslån från cirka trettio olika banker samt även ge gratis personlig rådgivning. Idag är chansen mycket stor att ett företagslån beviljas till mindre företag som därmed kan synas online och göra verklighet av nya affärsmöjligheter och idéer.

Gäller yttrandefrihetens starka skydd även på nätet? Sanningen är den att som vanligt har tekniken gått snabbare fram än lagstiftningen. I och med att vi mer och mer får och ger information via internet är det viktigt att uppmärksamma om yttrandefriheten på nätet verkligen har samma skydd som i tryckta medier. De som startar en webbsida för ett företag eller hundägare kommer troligtvis inte stöta på några problem med sitt innehåll. För den som önskar att ge sig in i politiken och samhällsdebatten är det rekommenderat att skaffa sig ett utgivningsbevis för att få ett stärkt skydd.

Avsaknaden av skydd för yttrandefriheten på nätet blev uppenbarad nyligen när bland annat Facebook och Twitter valde att inte bara stänga ner konton för USA:s president Trump utan även många andra konservativa politiker samt politiska föreningar utan förklaring. Detta var möjligt eftersom både Facebook samt Twitter är privata företag som tillhandahåller tjänster online. För att använda deras tjänster måste du godkänna deras regler och villkor och de kan ställa vilka regler de vill (så länge som det inte bryter mot någon lag). Frågan är kanske – vem äger internet?