Jämförelser mellan tryckfrihet och yttrandefrihet

comparison-580Dessa två lagar är mycket liknande både grundligt och ytligt. Både yttrandefrihet och tryckfrihet står för att man ska kunna yttra sina tankar och åsikter till alla medier så att de andra individerna och politikerna kan ta del av de värderingarna. Dessutom har man rätten till att kritisera de perspektiv och händelser som man tycker är fel och kan skada någon. Båda två lagarna brukar också ses som grunden till en välfungerande demokrati och ett rättvist samhälle. De förekommer också som en grundlag och är väldigt svåra att ändra, då de andra lagarna oftast är baserade på dem. Tryckfrihet syftar på rätten att trycka och sprida data och egna åsikter i olika texter, som till exempel via böcker, tidningar eller flygblad. Det betyder att alla individer ska kunna få publicera alster i landet utan att någon förhandsgranskning eller censur sker. Yttrandefrihet har kommit som ett slags komplement till tryckfrihet. Där föreslås flera andra medier som man kan sprida information på, bland annat i radio, television, film, videogram, ljudtagningar och andra tekniska upptagningar som syftar framförallt på internet. Då dessa medier kom senare än skrifter har man bestämt att ha en egen grundlag för dem. Den enda skillnaden är därmed att tryckfrihetsförordningen skyddar människors åsikter i skrift, medan yttrandefrihetsgrundlagen skyddar det man uttrycker muntligt. I tryckfrihetsförordningen ingår bland annat förbudet mot censur, rätten att vara anonym och rätten att forska efter källor.

Båda två lagarna har även samma grundtanke och anledning att skydda folket. Den möjliggör att informationen i samhället sprids fritt vilket först och främst leder till att flera i landet kan delta i olika val och komma på bättre idéer. Den har även en mer kritisk funktion på ett sätt att alla medborgarna blir väl informerade om vad som sker omkring dem och kan uttala sin mening om och påverka hur den offentliga makten ska arbeta. Därmed kan den även bekämpa korruption. Alla beslut blir även mer rättvist fattade då medborgarna har haft möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning i olika frågor.