Nutidens historia om tryckfrihet och yttrandefrihet

pressTryckfrihetsförordningen som vi har i dagens samhälle kom 1949, och än idag innefattar den svenska lagstiftningen att allmänna handlingar är offentliga. Den senaste förordningen är fortfarande i grunden samma som från 1812 års version, men vid bearbetning av texten frågades det om man verkligen skulle kalla det för tryckfrihetsförordning, då förordning är samlingsnamnet för lagstiftningsprodukter av sämre kvalitet, men det fick heta så i alla fall. Efter långa vägar kom grundlagen till Sverige 1992 och fick namnet Yttrandefrihetsgrundlagen. Den är en av Sveriges fyra grundlagar och fungerar som bland annat en modell och grund då andra lagar ska rättas efter dem. Den lagen är den yngsta av Sveriges fyra grundlagar, och väldigt svår att ändra på. Man behöver nämligen majoriteten av två riksdagsval för att ändra en sådan grundlag. De två andra grundlagarna i Sverige är successionsordningen, och även regeringsformen. Regeringsformen berättar också mycket om friheten att yttra sina tankar och skyddar alla individer mot olika censur och hemligheter.

Redan under 1970-talet började man höja röster om att det behövdes en egen grundlag för både tv och radio, eftersom de blev mycket populära och aktiva då. Man skaffade helt enkelt denna lag för att skydda det som sades i radio och tv, vilket blev en uppföljning till den så kallade tryckfrihetsförordningen. Sverige antog däremot en yttrandefrihetsgrundlag 1991, som varken omfattade tryckfriheten eller någon av de andra formerna av yttrandefrihet. Exempel på sådant som inte omfattades år 1991 är framför allt yttranden som framförs vid teaterföreställningar, demonstrationer och opinionsmöten av olika slag. Sedan 2000-talet då internet blev alltmer populärt bland allmänheten har man även lagt till den i yttrandefrihetsgrundlagen.

Därefter har demokratiska tankar blivit vanligare och vanligare, och medborgare i olika länder har blivit upplysta om dess betydelse. Detta medförde även friheten att yttra sina åsikter. Flera länder har därmed stiftat den lagen, och andra länder som redan hade den har förstärkt dess betydelse.