Språket på sociala medier

Har du tänkt på hur folk uttrycker sig på sociala medier? Okej att en del faktiskt har dyslexi och svårt att skriva, men har det verkligen blivit så många som drabbats av dyslexi de senaste åren? Kan det ha ökat explosionsartat? Inte troligt. Något håller på att hända med både talspråk och skriftspråk. Det har bildats ett tredje språk, nämligen chattspråket.

Skillnad på talspråk och skriftspråk

Skillnaden på talspråk och skriftspråk är ganska stor. Talspråket ger utrymme för dialektala skillnader, slanguttryck och förenklingar. Upprepningar och standardfraser är vanliga och “krångliga” ord används sällan. Grammatiska fel är vanligt och ord används med “fel” betydelse. Till exempel förväxlas orden chans och risk ofta. Chans är positivt och risk är negativt. Att då säga att något ökar chansen för cancer blir något positivt. Sannolikt menade personen att något ökar RISKEN för cancer, eftersom cancer aldrig är positivt. Du hittar fler exempel på hur det kan skilja mellan tal och skrift på Lektionsbanken.se.

Skriftspråket ska vara mer formellt och kompakt och ju mer officiellt sammanhang desto strängare regler. Här kan vi skriva “ska” medan det i lagbokens texter bör stå “skall”. Att använda ett korrekt skriftspråk förutsätter också någorlunda grammatiska färdigheter. Ord ska användas i sin ursprungliga betydelse, det ska vara rätt benämningar och språket ska varieras så det inte upprepar samma ord ideligen. Det kräver även en viss ordkunskap.

Att talspråk letar sig in i text kan uppfattas för språkpolisen som synnerligen irriterande, och det inträffar allt oftare även på företags hemsidor. En företagssida som inte använder korrekt skriftspråk känns per automatik en aning oseriös och du kanske drar dig för att handla där. Du vill sannolikt handla av ett företag som har bemödat sig om korrekturläsning och noggrannhet, vad du än är ute efter för vara.

Letar du exempelvis efter ett smidigt mobilabonnemang för företag kan du sluta leta. Hos Telness hittar du vad du söker, och du använder då Telias driftsäkra nät med riktigt bra täckning. Inga bindningstider heller, utan du använder de tjänster och de tider du vill och som passar dig och ditt företag. Hemsidan innehåller dessutom inga större språkliga fel, vilket bevisar att de är noga med vad de gör.

Chattspråk

Det moderna chattspråket är fyllt av förkortningar, förkortade engelska ord och fraser, siffror och glada eller ledsna gubbar i form av emoticons eller små bilder. Därför kan du även uppleva vissa delar av chattspråket som ett bildspråk. Det uppkom för att spara tid och kunna skriva snabbt till varandra bland främst ungdomar, men titta runt i vilken Facebookgrupp som helst eller ditt eget flöde och notera hur folk faktiskt skriver. Många som skriver längre inlägg använder sig av chattspråk. Detta är lätt att läsa och förstå i ett kort meddelande, men i en text på 50 till 100 ord eller mer blir det väldigt snabbt jobbigt att läsa. Ett längre inlägg med chattspråk upplevs oseriöst, fattigt och slarvigt.

Enligt Mittuniversitetet har dock inte barns chattspråk påverkat deras skriftspråk i skolan, men chattspråket har i allra högsta grad påverkat vuxnas skriftspråk på sociala medier.

Är du vuxen, skriv ordentligt!