Tryckfrihetsbrott och begränsningar

SP004953Inskränkningar finns i de flesta länders tryckfrihet. Det är brott mot upphovsrättslagar, uppvigling, förtal, olaga hot, spioneri, olaga våldsskildring och mera. Exempelvis gäller inte anonymitetsskyddet vid brott för spioneri och de anställda har inte heller någon tystnadsplikt. Undantaget från censurförbudet finns i tryckfrihetslagen om förhandsgranskning och godkännande av filmer som ska visas offentligt. Detta ger rätten till att man ska kunna ha åldersgräns för barn under 15 år för olika olämpliga filmer, vilket bestäms av Statens medieråd. Vissa uppgifter som även innehåller för känslig information om en person eller försvars- eller affärshemligheter kan bli sekretessbelagda, men fortfarande offentliga. De offentliga delarna kan man därmed alltid läsa, och ibland är det endast frågan om tiden som blir sekretessbelagd. Detta gäller till exempel nationella proven i Sverige, då samma frågor ska användas för flera prov de andra åren. Till tryckfrihetsbrott räknas också hets mot folkgrupp, förtal och förolämpningar, det vill säga brott mot individer och grupper av individer.

Europakonventionen anger olika rimliga anledningar som är acceptabla för att begränsa medlemsländernas tryckfrihet. Man måste respektera nationens säkerhet, den lokala integriteten och den offentliga säkerheten så att landet inte utsätts för större risker. Man ska även förebygga brott och oordning, stödja hälsa och moral, skydd till annans liv och rykte så att alla medborgare har ett bra liv. Däremot varierar dessa inskränkningarna väldigt starkt mellan olika nationer, då vissa länder har nästan inga begränsningar och andra länder leds endast med de begränsningarna.

Dessa begränsningar får dock finnas endast för att tillgodose att målet för ett fungerande och tryggt demokratiskt samhälle och får inte gå ut över vad som är nödvändigt, med hänsyn till det ändamål som fanns från början. Begränsningarna får inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen, som till exempel en av folkstyrelsens grundvalar. Enligt regeringsformen, RF, får inte begränsningarna göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning. De ska redan finnas i lag och inte heller ändras utan bra anledningar.