Vad tycker du?

Yttrandefrihet är en av grundstenarna i det moderna samhället. Det är av yttersta vikt för en fungerande demokrati att människor vågar prata med varandra och vågar finna sig i att deras åsikter skiljer sig åt. Vi måste få, kunna och våga pröva våra argument tillsammans med varandra. För även om vi inte tycker samma sak vare sig innan eller efter debatten, så kommer den, om allt går rätt till, ändå ha hjälpt oss förstå våra respektive positioner bättre. Detta är otroligt viktigt för de demokratiska processernas fortgång.

Utan en öppen diskussion där alla vågar vädra sina åsikter offentligt kan det lätt uppstå samhällsfientliga strömningar. Grupper med avvikande åsikter kan komma att uppleva sig som förtryckta och undanträngda för att deras åsikter inte tas på allvar. I längden kan detta leda till att samhället börjar spricka i fogarna, vilket är något ingen (eller åtminstone väldigt få) vill.

På ett personligt plan är detta värt att alltid ha i åtanke. När man möter någon med avvikande åsikter så kan man göra sig själv (och i förlängningen även samhället) en tjänst genom att faktiskt lyssna på människan. Låta hen prata av sig. Kanske är det sällan någon som lyssnar på hen eftersom hens åsikter skiljer sig markant från normen.

Det behöver inte alltid röra sig som åsikter som direkt berör samhället, alltså sådana med politiskt innehåll eller som rör olika sätt att se på världen. Det kan handla om vad som helst som verkar udda eller lite tröttsamt. Kanske finns det något där, om personen bara ges lite tid och utrymme att få formulera sina tankar.

För det kan ju också tyckas vara en del av den lagstadgade yttrandefriheten. Rättigheten att få sin röst hörd, även om man inte har den mest slipade retoriken eller den kraftfullaste rösten i rummet eller media. I linje med detta kan man också tycka att det är den starkas ansvar att lämna utrymme åt dem som inte har lika lätt att komma till tals.

Vem vet, kanske kommer denna person bli nästa statsminister. Eller varför inte EU-kommissionär. Detta kan även vara värt att ha i åtanke vad gäller rekrytering. Alla människors röst är lika mycket värd, även om kunskap, erfarenhet och förmåga förstås varierar. Man vet ju aldrig vem det är man har att göra med. Man vet aldrig vad de har för potential. Alla människor och deras åsikter ska respekteras i ett samhälle. Det har vi ju gemensamt kommit fram till då vi skapade detta samhälle, inte sant? Här är en intressant text på ämnet.

Lyckligtvis har vi det tämligen bra här i Sverige. Folk får komma till tals och de flesta vågar yttra sina idéer även om de är utanför normen. Det är säkert därför vi även är innovativa på andra plan – inom en mångfald av industrier. Kanske är det en av hemligheterna bakom våra exportsuccéer.