Vett och etikett för mailkonversationer på jobbet

Yttrandefrihet är ett positivt laddat ord. Kort och gott betyder det att man har en frihet att yttra sig utan censur. På en arbetsplats är det oerhört viktigt med god kommunikation och att alla medarbetare får komma till tals, nya som gamla. I dagens moderna samhälle uteblir ibland de annars så frekventa mötena och man tar till en alternativ metod, i form av email, för att kommunicera med varandra. Detta är något som både kan spara tid, men som också kan leda till missförstånd. Det är viktigt att tänka igenom vilka budskap man förmedlar i ord.

Reflektera över orden

Om man är stressad på jobbet och snabbt behöver skicka ett email kan man ibland skriva något som mottagaren i sin tur blir upprörd över. Det kan hända att mailet når en medarbetare som har överseende med innehållet och som vet att avsändaren inte menar något illa. Tyvärr kan även motsatsen ske, budskapet når inte fram och mottagaren blir avigt inställd. Ett par rader i ett email kan uppfattas med en ton som inte var avsiktlig. Konsulter som regelbundet byter arbetsplats vet hur viktigt det är att bemöta kollegor med en klar och tydlig emailkommunikation. Man kan läsa mer på www.inpeople.nu om man är intresserad av konsulttyrket.

Ta hänsyn till andra människor

Det är vanligt att medarbetare emailar åsikter till varandra, åsikter som i vissa fall inte borde skrivas ner. Man bör inte skicka ett email som man inte kan stå för. Det kan komma i fel händer då någon vidarebefordar det eller om man råkar skicka det till fel mottagare. Många företag har system som sparar alla email som skickas, vilket kan få dåliga konsekvenser om missnöje att uppstå. En vettig inofficiell regel att följa är att aldrig skriva illa om någon eller att skoja med någon som kanske inte förstår budskapet. Vi är alla olika och man kan aldrig veta i förväg hur någon tolkar ett email.