Yttrandefrihet och dess användandet

freedom-exprTryckfrihet ses ofta som grunden till en väl fungerande demokrati. Den står för friheten att yttra och uttrycka sina känslor och åsikter, utan att granskas från myndigheten eller någon annan, och att få utge skrifter. Detta innebär att granskningar såsom censur, begränsning eller bestraffningar ska vara anonymt. Man ska även ha rätt till att anonymt få lämna uppgifter till olika medier.

Huvudtanken med yttrandefrihet är att alla ska kunna ta del av en mångfald av olika tankar som är viktiga för ett rättvist och bra statsskick. Den möjliggör att informationen i samhället sprids fritt vilket först och främst leder till att flera i landet kan delta i olika val och komma på bättre idéer, men också att de som fattar beslut och den ledande makten ska ha bättre möjligheter att komma fram till välgrundade beslut. Den har även en mer kritisk funktion på ett sätt att alla medborgare blir välinformerade om vad som sker omkring dem och kan uttala sin mening om och påverka hur den offentliga makten ska arbeta. Därmed kan den även bekämpa korruption. Alla beslut blir även mer rättvist fattade då medborgarna har haft möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning i olika frågor.

Offentlighetsprincipen regleras även i tryckfrihet. Det vill säga vår rätt att ta del av myndighetens handling. Alla medborgare ska ha laglig rätt att läsa dokument som upprättas eller kommer in av myndigheter och förvaltningar. Detta kan vara t.ex. brev, mejl, domslut, protokoll, betyg från alla stadier och olika beslut. Myndigheten har inte heller rätt att fråga om ens namn eller vilka skäl man har för att begära ut allmänna handlingar. Det förekommer inte heller några krav på olika åldersgränser, utan alla ska ha samma rättigheter. Myndigheterna ska också göra det enkelt att uppfatta dokumenten, vilket betyder att inga hemliga koder eller förkortningar ska finnas som gör att allmänheten förstår och bidrar till så mycket som möjligt.