Yttrandefrihet och språk

Den som brinner för yttrandefrihet och språk har hittat rätt. Här nedan kommer en beskrivning av hur du på ett mycket bra sätt kan föra fram till andra vad du tycker och tänker i olika ämnen. Här ska vi nämligen beskriva hur du skriver en bra debattartikel. Med en debattartikel kan man nå ut till många och väcka uppmärksamhet och tankar hos människor. En debattartikel kan publiceras i lokala tidningar, nationella tidningar eller varför inte på den egna Facebook-sidan. Var än du vill publicera din artikel kommer här en rad tips på hur du skriver den på bästa sätt.

Det viktigaste är en tes

Den som ska skriva en debattartikel måste först och främst ha något att argumentera för eller emot. Att ha en tes är ett måste. En tes är ett påstående som man vill övertyga andra om genom sin debattartikel. En tes kan exempelvis lyda “Alla skolor borde införa skoluniform för elever”. Tesen ska tydligt framgå i inledningen till debattartikeln, redan där ska läsaren förstå vad du vill argumentera för i resten av texten.

Argument som styrker tesen

I debattartikeln vill du övertyga läsaren om att du har rätt vad gäller din tes. För att övertyga läsaren måste du därmed argumentera för tesen. Ett argument kan bygga på fakta eller känslor, den bästa effekten uppnås om man har båda typer av argument.

Känslosamma argument

När du tar upp de känslosamma argumenten är målet att beröra läsaren och få den att känna något speciellt när den läser argumentet. Om testen exempelvis är att “Alla skolor borde införa skoluniform för elever” kan ett känsloargument exempelvis handla om att dina föräldrar inte har råd att köpa nya kläder till dig och dina syskon varje ny termin och att de måste låna omkring 100000 för att få råd. Vidare kan en personlig situation lyftas upp där du exempelvis beskriver hur du kände när du kom till skolan första dagen efter sommarlovet och alla dina klasskompisar hade nya kläder utan du.

Fakta ger tyngd

När du ska använda fakta i din text kan det ge extra effekt om du även anger en källa (eller flera) till ditt argument. Exempelvis kan du hänvisa till en nyhet från Aftonbladet, Statistiska centralbyrån eller någon annan källa som kan styrka fakta i ditt argument. När fakta har en riktig källa blir den genast mer trovärdig och läsaren kan dessutom läsa vidare om ämnet i angiven källa för att fördjupa sig i det. Men, det gäller såklart alltid att vara källkritisk.

Förutse motargument

Den som vill vara riktigt vass i sin debattartikel kan försöka förutspå vilka motargument som kan dyka upp i ämnet. Att ta upp dessa och motbevisa dem brukar vara ett vinnande koncept för att övertyga läsaren ytterligare om sin tes i ämnet.