Fördelar och nackdelar med yttrandefrihet

Demokrati och yttrandefrihet är nära sammanlänkade och kan sägas vara byggstenarna i våra moderna samhällen. Vad påverkar oss i vår yttrandefrihet och vad gör du om du upplever dig utsatt för mobbing och hat?

Vilken hjälp finns?

I varje demokratiskt samhälle finns alltid personer och grupper som utnyttjar den yttrandefrihet som våra länder ofta stoltserar med. De uttrycker missnöje och hat, och riktar detta på mer eller mindre tydliga sätt mot enskilda individer och grupper. I media förs diskussioner om hur mycket som ska tillåtas – var går gränsen för hur man får uttrycka sig? Hur kommer man åt mobbing i skolor och på arbetsplatser? Även bland politiker har diskussioner förts om vilka åsikter som är ok att framföra för ett parti. I Sverige kan vi vända oss till ombudsmän eller advokater som Magnusson Sverige för att få hjälp om vi känner oss utsatta och hotade. Problemet är dock att yttrandefriheten i sig gör att det är svårt att komma åt dem som uttrycker sig hotfullt eller väldigt diskriminerande. För att ytterligare försvåra utförs mycket av mobbing och hat på nätet och av anonyma personer eller grupper. I vårt land kan det bli svårt att komma åt det här problemet men det är ändå viktigt att anmäla och be om hjälp om du utsätts för den här sortens nedvärderande behandling.

Omgivningens påverkan

Från det att vi är små lär vi oss i skolan att vi ska vara inkluderande och låta alla tycka vad de vill. Vi ska stå för de vi är och engagera oss i diskussioner. Dock påverkas barn av sin omgivning och har de föräldrar eller vänner med en nedvärderande eller mobbande attityd så lär de sig av detta också. Detsamma gäller vuxenlivet och de chefer och ledare vi möter – hjälper eller stjälper de demokratin, empatin och yttrandefriheten?