Yttrandefrihet på arbetsplatsen

Yttrandefrihet är en av grundpelarna i vårt samhälle. Det är viktigt att vi kan uttrycka oss i alla sammanhang, exempelvis på arbetsplatsen. Samtidigt kan det vara lite klurigt ibland, eftersom vi gärna undviker konflikter med chefen eller kollegorna. Vi kan också ha åsikter som andra tycker är olämpliga. Hur bör man då gå tillväga som chef för att säkerställa yttrandefrihet på arbetsplatsen?

Upplever personalen att man har yttrandefrihet?

Yttrandefrihet är ett ganska komplext begrepp. Å ena sidan är det självklart att man ska ha rätt att berätta vad man tycker och tänker. Framförallt så länge det sker på ett skäligt och respektfullt sätt gentemot andra. Men hur ser det ut om man skulle ha en åsikt som går emot normen? Exempelvis att man tror på Jesus eller att man inte känner sig bekväm med att en anställd bär burka? Har man då rätt att uttrycka sådana åsikter? Frågan är om vi verkligen har riktig yttrandefrihet eller inte.

Så agerar du som chef

För att få en bild av de anställdas uppfattning är det bra att begära feedback. Ett företag som Questback kan ge dig insikt i hur man upplever arbetsplatsen. Via Questback kan du få se de anställdas ärliga åsikter och på så vis agera. På senare år har man talat mycket om hur viktigt det är att alla känner sig inkluderade på arbetsplatsen. Samtidigt är det också viktigt att alla blir hörda, även om deras åsikter inte är så populära. Som chef bör man därför uppmuntra samtliga anställda att berätta sina synpunkter, samtidigt som man givetvis bör uttrycka sig på ett lämpligt sätt.