Nutidens historia om tryckfrihet och yttrandefrihet

Nutidens historia om tryckfrihet och yttrandefrihet

Tryckfrihetsförordningen som vi har i dagens samhälle kom 1949, och än idag innefattar den svenska lagstiftningen att allmänna handlingar är offentliga. Den senaste förordningen är fortfarande i grunden samma som från 1812 års version, men vid bearbetning av texten frågades det om man verkligen skulle kalla det för tryckfrihetsförordning, då […]

Yttrandefrihet och tryckfrihet i två i-länder

Yttrandefrihet och tryckfrihet i två i-länder

USA I USA är yttrande- och tryckfrihet en självklarhet och även skrivet som en grundlag. Detta ger människorna rätten att ha skydd för att kunna uttrycka sina känslor och tankar helt fritt och utan censur. Däremot existerar inte lagen mot folkgrupp i USA, därför att det anses begränsa friheten. Den […]

Yttrandefrihet och dess användandet

Yttrandefrihet och dess användandet

Tryckfrihet ses ofta som grunden till en väl fungerande demokrati. Den står för friheten att yttra och uttrycka sina känslor och åsikter, utan att granskas från myndigheten eller någon annan, och att få utge skrifter. Detta innebär att granskningar såsom censur, begränsning eller bestraffningar ska vara anonymt. Man ska även […]

Tryckfrihetsbrott och begränsningar

Tryckfrihetsbrott och begränsningar

Inskränkningar finns i de flesta länders tryckfrihet. Det är brott mot upphovsrättslagar, uppvigling, förtal, olaga hot, spioneri, olaga våldsskildring och mera. Exempelvis gäller inte anonymitetsskyddet vid brott för spioneri och de anställda har inte heller någon tystnadsplikt. Undantaget från censurförbudet finns i tryckfrihetslagen om förhandsgranskning och godkännande av filmer som […]

Dåtidens historia för yttrandefrihet och tryckfrihet

Dåtidens historia för yttrandefrihet och tryckfrihet

Tryckfrihetslagen är den äldsta grundlagen, den infördes som grundlag år 1766 och är en av grundpelarna för demokratin. Tryckfrihetslagen har vuxit fram tillsammans med yttrandefriheten där människor kunde fritt uttrycka sina åsikter, men även ge ut böcker. Under medeltiden var det väldigt strikt med just tryckfriheten, författarna kunde inte själva […]

Vad är tryckfrihet?

Vad är tryckfrihet?

Tryckfrihet syftar på rätten att trycka och sprida information och uppfattningar i olika texter, som exempelvis via böcker, internet, tidningar, radio eller flygblad. Det betyder att alla individer ska kunna få publicera alster i landet utan att någon typ av förhandsgranskning eller övervakning sker. Tryckfriheten är stadgad i tryckfrihetsförordningen, liknande […]

dutchstartingup