Är Sverige ett land med genuin yttrandefrihet?

Är Sverige ett land med genuin yttrandefrihet?

Enligt de flesta svenskar är yttrandefrihet en av våra mest grundläggande rättigheter. Möjligheten att uttrycka sig och förmedla sina tankar är av oerhörd vikt för i princip alla. Många av oss är därför väldigt stolta över yttrandefriheten vi har i Sverige och upplever att andra länder har långt att gå […]

Yttrandefrihet och språk på nätet

Yttrandefrihet och språk på nätet

Internet har gett oss en möjlighet att göra våra åsikter hörda, oavsett bakgrund eller ekonomi. Idag kan vem som helst med tillgång till internet lyfta upp ett problem för att påverka samhället och omvärlden – aldrig har en vanlig människa haft så mycket makt i sina händer som idag. Men, […]

Yttrandefrihet och språk

Yttrandefrihet och språk

Den som brinner för yttrandefrihet och språk har hittat rätt. Här nedan kommer en beskrivning av hur du på ett mycket bra sätt kan föra fram till andra vad du tycker och tänker i olika ämnen. Här ska vi nämligen beskriva hur du skriver en bra debattartikel. Med en debattartikel […]

Språket på sociala medier

Språket på sociala medier

Har du tänkt på hur folk uttrycker sig på sociala medier? Okej att en del faktiskt har dyslexi och svårt att skriva, men har det verkligen blivit så många som drabbats av dyslexi de senaste åren? Kan det ha ökat explosionsartat? Inte troligt. Något håller på att hända med både […]

Vad tycker du?

Vad tycker du?

Yttrandefrihet är en av grundstenarna i det moderna samhället. Det är av yttersta vikt för en fungerande demokrati att människor vågar prata med varandra och vågar finna sig i att deras åsikter skiljer sig åt. Vi måste få, kunna och våga pröva våra argument tillsammans med varandra. För även om […]

Yttrandefrihet innebär också att stå upp för sina åsikter

Yttrandefrihet innebär också att stå upp för sina åsikter

Den svenska skolan har sedan många år tillbaka tryckt på vikten vid att låta elever tänka fritt. I klassrummen ska diskussionerna vara öppna, fria och kreativa. Det finns en fastslagen läroplan redan i svenskaundervisningen på grundskolan som påtalar sambandet mellan yttrandefrihet och att få tänka fritt. Svenska barn och ungdomar […]

Ledarskap, makt och språk

Ledarskap, makt och språk

Det sägs att kunskap är makt och att språk och kommunikation är dess medium. Den engelska termen LP beskriver mätningen av ens språkliga kraft, ens “Language Power”. Detta innefattar både förmågan u och hur god ens kommunikationsförmåga är, det vill säga ens verbala kapacitet. Du kan till exempel vara professor […]

Vett och etikett för mailkonversationer på jobbet

Vett och etikett för mailkonversationer på jobbet

Yttrandefrihet är ett positivt laddat ord. Kort och gott betyder det att man har en frihet att yttra sig utan censur. På en arbetsplats är det oerhört viktigt med god kommunikation och att alla medarbetare får komma till tals, nya som gamla. I dagens moderna samhälle uteblir ibland de annars […]

Yttrandefrihet och tryckfrihet i u-länder

Yttrandefrihet och tryckfrihet i u-länder

År 2015 beräknas mer än 30% av människor på jorden att bo i ett land utan tryckfrihet, dvs. rätten till att publicera ocensurerade texter. Framför allt gäller det länder som tidigare var en del Sovjetunionen (nuvarande Ryssland), afrikanska nationer söder om Saharaöknen samt arabländer i Mellanöstern. Den arabiska våren 2011 […]

Jämförelser mellan tryckfrihet och yttrandefrihet

Jämförelser mellan tryckfrihet och yttrandefrihet

Dessa två lagar är mycket liknande både grundligt och ytligt. Både yttrandefrihet och tryckfrihet står för att man ska kunna yttra sina tankar och åsikter till alla medier så att de andra individerna och politikerna kan ta del av de värderingarna. Dessutom har man rätten till att kritisera de perspektiv […]

dutchstartingup